Filter
Non-iron stretch shirt blueNon-iron stretch shirt blue
Recycled
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Non-iron stretch Hemd whiteNon-iron stretch Hemd white
Recycled
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Non-iron stretch Hemd light blueNon-iron stretch Hemd light blue
Recycelt
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd whiteKnitted Hemd white
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted shirt soft pinkKnitted shirt soft pink
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted shirt Light blueKnitted shirt Light blue
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted shirt sand MelangeKnitted shirt sand Melange
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd navyKnitted Hemd navy
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd sageKnitted Hemd sage
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd blueKnitted Hemd blue
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd navy melangeKnitted Hemd navy melange
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd blackKnitted Hemd black
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Knitted Hemd oliveKnitted Hemd olive
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Classic Hemd whiteClassic Hemd white
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Classic Hemd blueClassic Hemd blue
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Slim | Long
choose
Classic Hemd pinstripeClassic Hemd pinstripe
-40%
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
choose
Prior tech: Classic shirt whitePrior tech: Classic shirt white
-40%
Size:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
Collar:
Classic
Semi-cutaway
choose
Classic Hemd dottedClassic Hemd dotted
-40%
Größe:
S
M
L
XL
XXL
3XL
Fit:
Slim
Regular
choose

Classic Hemd dotted

€59.40 €99